Aplikace

 

Jak pracovat se systémy acralock?

Pro práci s lepícím systémem Acralock nabízíme několik různých variant, dle individuálních potřeb každého zákazníka a parametrů jednotlivých aplikací.

 

Základní aplikace | kartuše 50ml

DMA51_1
DMA51_2

Pro základní jednoduché aplikace doporučujeme použít ruční aplikační pistoli DMA51 a DS51.

Tělo pistole je universálně použitelné pro všechny mísící poměry.

 • Jednoduchá manipulace

 • Bez dodatečného pohonu

 • Přesné dávkování lepidla

 • Nízká cena a žádné provozní náklady

 • Bezúdržbové

 • Universální

Rozsáhlejší aplikace | kartuše 400ml a 490ml

DM400

Pro rozsáhleší aplikace doporučujeme použít ruční aplikační pistoli DM400.

Tělo pistole je universálně použitelné pro všechny mísící poměry.

 • Manipulace bez omezení

 • Bez dodatečného pohonu

 • Přesné dávkování lepidla

 • Nízká cena a žádné provozní náklady

 • Bezúdržbové

 • Universální

Elektrické a pneumatické výtlačné nářadí | kartuše 400ml a 490ml

DMA51_1
DMA51_2

Pro průmyslové a kontinuální aplikace jsou vhodná elektrická nebo pneumatická výtlačná zařízení.

Kde není instalován potřebný rozvod stlačeného vzduchu, je možné použít elektrickou výtlačnou pistoli.

 • Jednoduchá manipulace

 • Bez dodatečného pohonu

 • Přesné dávkování lepidla

 • Nízká cena a žádné provozní náklady

 • Bezúdržbové

 • Universální

Kvalita

S tím vším jde ruku v ruce i dodržování kvalitativních standardů a praktické ověřování faktu, že produkty, které plní naše portfolio budou na 100% odpovídat navrženým požadavkům a kvalitě.

Laboratoř

Pro tyto účely jsme zřídili specializované pracoviště oddělení kvality. Laboratoř pro provádění zkoušek pevnosti lepených spojů a testování lepicích systémů namáhaných působením klimatických vlivů.
 

Takové je naše workflow

 • Problém, s kterým si neporadíte svěřte odborníkům na lepení
 • Navrhneme nejlepší řešení
 • Otestujeme kombinace lepicích systémů s různou předúpravou povrchů na různých typech podkladů
 • Výsledky porovnáme dle zadaných kritérií
 • Připravíme nabídku na optimalizaci dané aplikace
 • Případ realizujeme a dohlížíme na kvalitu navrženého řešení

Jsme dodavatelem s vlastním

vědecko-technickým pracovištěm

U lepených spojů testujeme

Pevnost spoje ve smyku

Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil.

Pro zjištění pevnosti lepených spojů je užívána zkouška podle ČSN EN 1465. Podstatou zkoušky pevnosti lepených spojů ve smyku při zatěžování v tahu je namáhání zkušebního spoje ve smyku tahem ve směru podélné osy až do porušení vzorku. Protože plechy neleží ve stejné rovině, je při zkoušce podle této normy současně zahrnuto i namáhání ohybovým momentem vzniklým přesazením obou plechů, což lépe odpovídá skutečnému zatížení spoje v provozu.

Vlivy působení prostředí a času

Testování lepených spojů je prováděno dle normy ČSN EN 9142.

Norma popisuje laboratorní podmínky stárnutí, za nichž mohou být lepené spoje exponovány různým vnějším vlivům - povětrnostním nebo chemickým, aby se zjistily jejich účinky na požadované vlastnosti.

V lepení jsme

jedničky

Čím je naše laboratoř vybavena

SHIMADZU AGS-X

Trhací stroj

 • Snímač síly 50kN
 • Testování tlakem a tahem
 • Výpočetní software TRAPEZIUM X
WEIS WKL 34/40

Klimatizační komora

 • Rozsah teplot -40°C až 180°C
 • Rozsah vlhkosti 10% až 95%
 • Objem vnitřního prostoru 34 litrů
 • Řídící software S!MPATI

Tým vědecko-technických pracovníků

Naše firma spolupracuje s Chemicko-technologickou fakultou Univerzity Pardubice

 

Předmětem vzájemné spolupráce je pomoc a výzkum při řešení aktuální problematiky lepení různých materiálů různými typy lepidel, dále servisní měření a poradenství v oblasti lepených spojů, mechanických zkoušek a trhacích strojů.


Stěžejním bodem spolupráce jsou diplomové práce

První je na téma Lepicí systémy pro plasty s nízkým povrchovým napětím.

Druhé téma je zacíleno na UV stabilitu polyuretanových lepidel.

 

Přijďte a nechte si otestovat

Vaši aplikaci v naší laboratoři

 

Souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů v rámci obchodní korespondence.
Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů